jó tudni – mindenkinek

Vezetői kudarcok a Teva-nál

Az izraeli Teva vezetési kudarcok miatt kénytelen bezárni az infúziós szereket és vakcinákat gyártó magyar injekció-üzemét, és elbocsátani ötszáz dolgozót. A Háárec című újság gazdasági melléklete szerint a Teva irányítási hibák miatt 14 éves mélyponton van, 34,6 milliárd dolláros (mintegy 9500 milliárd forint) pénzügyi tartozása van, és nem világos, hogy ezt képes lesz-e törleszteni, s mindez azzal fenyegeti, hogy elveszítheti önállóságát.

A vállalat legnagyobb tévedése az Actavis Generics felvásárlása volt 38,3 milliárd dollárért 2016 augusztusában, miközben a generikus gyógyszerek piacán egyre fokozódott a verseny, és csökkentek az árak. Emellett kisebb kudarcok is voltak, köztük a mexikói Rimsa cég megvétele 2016. márciusban 2,3 milliárd dollárért. A Teva 2012-ben vásárolta meg gödöllői üzemét, amelytől megválik, noha összesen 110 millió dollárt fektetett bele. A vállalkozás a lap szerint az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatala (FDA) időszakos vizsgálatai miatt bukott meg, miután 2016-ban az FDA gyártási előírások megszegése miatt két antibiotikum kivételével megtiltotta a gödöllői Teva-gyárban készült gyógyszerek importját.

A Teva kedvezmények felajánlását tervezi az idő előtti nyugdíjba vonulást vállaló dolgozóknak. A cég 80 millió dollárt már törölt a magyar befektetés miatt könyveiből, s bár több tízmilliót költött el sikertelenül a hibák kijavítására, további 87 millió dollárt lesz kénytelen leírni, ha nem talál vevőt a gödöllői gyárra. A magyar üzemben elbocsátandó ötszáz dolgozó mellett ötezren hagyták el a vállalatot 2016 augusztusában az Actavis Generics üzlet megkötése után, és így 2017 első negyedévének végén összesen 55 200 embert foglalkoztatott a cég. A Háárec szerint aggodalomra ad okot a gyorsaság, amellyel a Teva a hibák nyomán lemondott a gödöllői gyárról, jóllehet a vállalat hatékonyság-növelő intézkedései alapján döntöttek a bezárás mellett.

*

A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: Pest megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat április végi adatai szerint több mint 5200 betöltetlen versenypiaci álláshely volt, ami nagyban megkönnyítheti a vállalat munkavállalóinak mielőbbi elhelyezkedését. A közlemény szerint az OFA Nonprofit Kft. haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a megyei kormányhivatallal, a szakszervezettel, illetve a céggel, és segíti az elbocsátandó dolgozók mielőbbi elhelyezkedését.

Az OFA kész azonnali beavatkozásra a gyógyszergyártó cég esetében is, az érintett 500 munkavállalónak szükség esetén átképzésekkel, munkaerő-közvetítéssel, illetve különböző munkaerő piaci programokba való bevonással segíthet. A legfontosabb, hogy a dolgozóknál érvényesüljön a munkából-munkába elv, ennek érdekében állásbörzék szervezése, folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása, csoportos tájékoztatók tartása, illetve a környező munkáltatók felderítése is megvalósulhat a kormányhivatallal együttműködésben.

Az NGM szerint az elhelyezkedést segítheti az is, hogy az ugyancsak a gyógyszeripari területen tevékenykedő gödöllői GSK mintegy 18 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházást hajt végre, amelynek köszönhetően 104 új munkahely jön majd létre.

A szaktárca kitér arra is, hogy 2017. január elsejétől új mobilitást ösztönző intézkedéseket léptettek életbe, növelték a munkába járás költségtérítésének maximális összegét, pontosították a munkásszállás fogalmát, adómentes mobilitási célú lakhatási támogatást vezettek be és elszámolhatóvá tettek több, mobilitással kapcsolatos költséget is, ezek is nagyban segíthetik a dolgozók újbóli elhelyezkedését.

(Forrás: Pharmaonline)

Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződéssel kapcsolatban

A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vétele indokolt.

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói szerződést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma hetente a minimálbér 15%-a.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft/hó.

7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.

8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.

9. A jelenleg hatályos alapnormatíva 453.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési idő egy napjára eső összege 4530 Ft. Így annyiszor 4530 Ft-tal csökkenthető a szakképzési hozzájárulás előző pont alapján számolt összege, ahány napig a hallgató a gyógyszertárban gyakorlaton van és díjazásban részesül.

10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás előírt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehetőség az állami költségvetésből nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol előfordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).

Kérjük, hogy a gyógyszertárak – mint gyakorlati képzőhelyek – minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga előtti gyakorlaton lévő gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthetők.

A Könyvelők fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:

 

Dr. Hankó Zoltán elnök

Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésével kapcsolatban
2017. január 18.
Nyomtatható változat

A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vétele indokolt:

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói szerződést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma hetente a minimálbér 15%-a.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft/hó.

7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.

8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.

9. A jelenleg hatályos alapnormatíva 453.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési idő egy napjára eső összege 4530 Ft. Így annyiszor 4530 Ft-tal csökkenthető a szakképzési hozzájárulás előző pont alapján számolt összege, ahány napig a hallgató a gyógyszertárban gyakorlaton van és díjazásban részesül.

10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás előírt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehetőség az állami költségvetésből nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol előfordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).

Kérjük, hogy a gyógyszertárak – mint gyakorlati képzőhelyek – minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga előtti gyakorlaton lévő gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthetők.

A Könyvelők fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:

Budapest, 2017. január 18.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

Teendők a panaszkönyvi bejegyzések esetén

Többek érdeklődésére, hogy tudniillik mi a teendő, ha beírnak a panaszkönyvbe, az alábbiakban közreadjuk a fogyasztóvédelemről szóló, 1997. évi CLV. törvény ide vonatkozó passzusait: 

17/A §. (6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

25. § (5) A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

Természetes gyógymódok az alvászavarok kezelésében

Noha az alvászavarok kezelésére nagyszámú hatékony és biztonságos szintetikus gyógyszer áll rendelkezésre, sok beteg szívesebben választ természetes gyógymódokat a javulás reményében. Ha az alvászavar enyhe és átmeneti jellegű, bátran ajánlhatunk gyógynövénykészítményeket, amelyek hatásosságát vizsgálati bizonyítékok igazolják.