aktuális

Tagdíjfizetési információk – 2020

Kedves Kollégák!

A tagdíjjal kapcsolatos részletek alább olvashatók. A tagdíj befizetésének legvégső határideje 2020. február 28. Tájékoztatónkban megtalálható a személyi jogosok részéről 2020. január 31-ig beküldendő tagdíjadatlap (ugyanaz, amelyet e-mailben is elküldtünk), a tagdíj mértéke tevékenységi körönként, illetve a tagdíj átvállaló nyilatkozat, melynek kitöltése a gyógyszertáraknak nem kötelező, csak abban az esetben, ha az adatlapon nem szereplő, máshol dolgozó gyógyszerész részére is szeretnék átvállalni a tagdíjfizetést.

Megtartotta alakuló ülését megyénk új kamarai vezetősége

November 26-án tartotta kibővített alakuló ülését megyei kamaránk új elnöksége. Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak a leköszönő tisztségviselők, elnökségi tagok és országos küldöttek is. A jó hangulatú összejövetelen a tisztségviselők letették a kamarai esküt: minden erejükkel azon lesznek, hogy kamarai kötelezettségüknek eleget tegyenek, illetve mind a szakmai mind a magánéletükben arra törekszenek, hogy a gyógyszerészet jó hírét és a kamara társadalmi megbecsülését előmozdítsák.

Ismét Nyíri Lászlót választották megyei elnöknek

Dr. Nyíri László újraválasztott elnökLezárultak az őszi kamarai választások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A történésekről folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat. A legutóbbi, október 29-ei választói küldött-közgyűlésen elnököt, alelnököket, elnökséget, bizottságokat és országos küldötteket választottak meg a megyei küldöttek. Több fiatal gyógyszerész is helyet és lehetőséget kapott a kamarai munkában. A megyei kamara elnöki posztjára a következő 4 éves ciklusra egyhagú szavazással újra dr. Nyíri László kapott bizalmat. Gratulálunk minden új és újra választott kollégánknak.

Őszi kamarai választások – 2019

Tisztelt Kamarai Tagok!

Ismét eltelt négy esztendő, ismét lehetőségük van megválasztani a megyei, majd az országos kamarai küldötteket, tisztségviselőket. Ezen az oldalon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük a 2019 őszén megtartandó B.-A.-Z. megyei kamarai választásokkal kapcsolatos dokumentumokat: tájékoztatókat, különböző információs anyagokat, listákat stb., hogy megkönnyítsük eligazodásukat. Fontos tudni! Az eredményes választások feltétele, hogy a választói gyűléseken minnél nagyobb számban vegyenek részt a határozatképesség érdekében. Erre kérünk minden kedves kollégát!

Területi Választási Bizottság -