A szervezet

A Kamara feladatait az Alapszabály szerint létrehozott területi szervezetei, valamint országos szervezete útján látja el. A területi szervezetek képviseleti és ügyintéző szervei határozatainak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá az Alapszabálynak, és nem lehetnek ellentétesek a küldöttközgyűlés és az országos elnökség határozataival.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete

MEGYEI  ELNÖK

 Dr. Nyíri László

MEGYEI  ALELNÖKÖK

Dr. Dabasi Halász Zsigmond

Dr. Majoros Krisztina

MEGYEI  ELNÖKSÉG TAGJAI

Dr. Argay Márton László PhD

Dr. Csengő Adrienn

Dr. Márton Albert

Misóné dr. Boholy Zsuzsanna

Dr. Prokop-Czikora Lívia

Puhlné dr. Csepregi Edit

ETIKAI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Gulyás Tiborné

ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI

Antalócziné dr. Sárik Gizella

Dr. Baloghné dr. Kormos Ella

Dr. Gulyás-Imri Krisztina

Kónyáné dr. Bodnár Eszter

Menszátor T. Ádám

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

Dr. Balogh Tibor

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Pesti Ferenc

Dr. Pintér Anna

Dr. Valkó Krisztina

ORSZÁGOS  KÜLDÖTTEK

Dr. Balogh Tibor                                                        Dr. Márton Albert

Dr. Csengő Adrienn                                                    Dr. Márton Albertné

Dr. Dabasi Halász Zsigmond                                        Dr. Nyíri László

Dr. Fábián András                                                      Puhlné dr. Csepregi Edit

Gulyás Tiborné                                                          Dr. Tóthné Wieland Ildikó

Kovácsné dr. Bán Szilvia                                             Dr. Valkó Krisztina

Dr. Majoros Krisztina 

B.-A.-Z. megyei területi küldöttek:

Ide kattintva megtekinthető a lista

    


Valamennyi megyében és a fővárosban képviseleti, ügyintéző szervekkel, valamint önálló
költségvetéssel rendelkező területi szervezetek működnek, továbbá a kórházi – klinikai gyógyszerész tagjai részére a területi szervezetekkel azonos jogállású, egyetlen területi szervezet jöt létre a közelmúltban.

A területi szervezetek önálló jogi személyek, elnevezésükben utalni kell azok illetékességi területére.

A kórházi - klinikai területi szervezet illetékessége az egész országra kiterjed. A kórházi – klinikai területi szervezet szakmai illetékességi területe az intézeti gyógyszerellátásra vonatkozik, az nem terjed ki a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra.

A területi szervezet képviseleti szervként közgyűlésből vagy küldöttgyűlésből, ügyintéző szervként elnökségből, felügyelő bizottságból, valamint etikai bizottságból áll. A területi szervezet ügyviteli szerve a titkárság, mely a területi ügyviteli vezető (titkárságvezető)
irányítása alatt működik.

A területi szervezet illetékességi területén ellátja a jogszabályokban és az Alapszabályban
részére meghatározott feladatokat.