Nyíri LászlóA Magyar Gyógyszerészi Kamara B.-A.-Z. Megyei Szervezete Elnöksége 2022. május 26-án, 17 órától tartotta kibővített ülését a Miskolci Vigadóban. Meghívást kapott az etikai és a felügyelő bizottság és az országos küldöttek is. Előadóként jelen volt dr. Hankó Zoltán országos elnök és dr. Kun Lajos regionális tisztifőgyógyszerész is. Az ülésről készült emlékeztetőt az alábbiakban olvashatják.

 Dr. Nyíri László köszöntötte a résztvevőket, vendégeket, örömét fejezte ki, hogy hosszú idő óta végre személyesen is találkozhatnak, amelyre már nagy szüksége volt mindenkinek. Ezért is született meg a kibővített elnökségi ülés gondolata – fehér asztal mellett -, ahová meghívást kaptak a bizottságok és az országos küldöttek is. Hamarosan megtartják a veszélyhelyzet miatt már harmadik éve elhalasztott megyei küldött-közgyűlést is.

Elsőként dr. Argay Márton, az Borsod megyei gyógyszerészi kamara elnökségi tagja, a megyei MGYT új elnökeként is bemutatkozott. A társaság feladatairól, terveiről tájékoztatta a résztvevőket. Egyebek mellett elmondta, szeretné, ha az MGYT a szakmapolitika mellett újraélesztené a tudományos szakmai irányt, hogy egyfajta ,,tudományos baráti kör” is legyen.

Mindenkit arra biztat, hogy a következő Rozsnyay-versenyre Borsod megyéből minél többen induljanak, hiszen 2023-ban megyénk ad otthont majd ennek a rangos vetélkedésnek.

Kéri a gyógyszertárak vezetőit, hogy segítsék, támogassák ebben fiatal kollégáikat

Dr. Hankó Zoltán üdvözölte a terveket, szerinte az MGYK és az MGYT nem lehet meg egymás nélkül, kölcsönösen szükségük van egymásra. Azt javasolta, hogy ne csak a fiatalokat célozzák meg, az lenne a jó, ha minden gyakorló gyógyszerész tagja lenne az MGYT- nek.

Ezután az országos kamarai munkáról, illetve a soron következő feladatokról tartott előadást az elnök.

Mivel a korábbi kamarai munkáról, stratégiai célokról korábban már mi is tájékoztattuk tagjainkat, illetve az országos kamara honlapján, valamint Gyógyszerészi Hírlapban is részletesen olvashatnak róla, ezeket most nem ismételjük, csak az új kormány megalakulásával kapcsolatos információkról, kamarai feladatokról, aktualitásokról tájékoztatjuk olvasóinkat. (A szerk.)

Mint ismeretes, az egészségügyi tárca is dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez került, akinek bizottsági meghallgatásán Hankó elnök úr is jelen volt. Az ott elhangzottak alapján ismertette a miniszter terveinek fő irányait.

A miniszter fontosnak tartja a „törzsi vezetést”, melynek része a megfelelő előkészítés, a szervezés, a rend a végrehajtásban, a teljesítmény mérése és a minőség-ellenőrzés. Az informatikai fejlesztéseket folytatni akarja. Kitart a nemzeti egészségügyi program mellett, amit népegészségügyi szempontok szerint akar erősíteni. A prevenciót különösen fontosnak tartja és erősíteni szeretné az együttműködést az alapellátás és az egyes szakellátások között. Az elnök szerint a miniszter a hálapénz kivezetését rendőri eszközök bevonásával is erősíteni akarja, az egészségüggyel kapcsolatban pedig azt a szemlélet tekinti alapnak, hogy „mi jó a betegnek?”  Az elnök elmondta, hogy a változások elé komoly várakozással tekint.  Az EMMI-t a mostani ciklus végén darabjaira szedik szét és ez – kimondva, kimondatlanul – az elmúlt négy év emberi erőforrás minisztériumi tevékenységének komoly kritikája. Ugyanakkor az új ciklusban dr. Rétvári Bence eddigi EMMI parlamenti államtitkár és a szociális ügyekért felelős dr. Fülöp Attila államtitkár továbbra is élvezi dr. Pintér Sándor bizalmát, csakúgy, mint dr. Jeney Zoltán OKFŐ főigazgató. A dr. Pintér Sándort kísérő stábban jelen volt dr. Takács Péter OKFŐ főigazgató-helyettes is. Végezetül az elnök megemlítette, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter a meghallgatáson külön is kiemelte, hogy a gyógyszerészi kamarával konstruktív együttműködést szeretne. Az elnök hozzátette, hogy miniszter úr ismeri a gyógyszerellátás problémáit, hiszen 2020-ban és 2021-ben is személyes egyeztetésen volt alkalma beszámolni ezekről. Másfelől reméli, hogy abban a minisztériumban, ahol a jogszabályi előírásoknak való megfelelés a legalapvetőbb elvárások közé tartozik, fokozott figyelmet fordítanak majd arra is, hogy a gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályi előírások betartása és hatóság általi betartatása úgyszintén a legalapvetőbb elvárások közé tartozzanak.

Dr. Hankó Zoltán ismertette a dr. Tóth László helyettes államtitkárnak átadott dokumentumot, amely az elmúlt kormányzati ciklusban a Kamara által fontosnak tartott és megoldásra kezdeményezett, de megoldatlan ügyek listáját tartalmazza.

Dr. Hankó felhívta a figyelmet arra - a kamarai honlapon közzétett cikkre -, amelyben a szerzők (dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám és dr. Hankó Zoltán) a lakossági gyógyszerellátás működésére fordítható központi forrásból származó fedezeti összeget, és az ágazatból származó adók mértékét vetették össze. A 2020-as tényadatok alapján az egyenleg 26 MrdFt, azaz mindössze ennyibe kerül 2300 gyógyszertár és több mint 600 fiókgyógyszertár működése a központi költségvetésnek. (Az összeállítás a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában is megjelenik – a szerk.)

Az elnök úr kitért arra is, hogy az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban újra indultak az egyeztetések, szerinte az elhalasztott, augusztus 26-ai határidő sem tartható.

Beszélt még a gyógyszerész munkaerő hiányáról, melyre van megoldási terve a kamarának a felsőoktatási felvételi és képzési módszerek változtatásával. Ha ez sikerül, 2030-ra megoldódhat a szakember hiány.

Végül, de nem utolsó sorban az elnök úr buzdította a gyógyszerészeket, hogy legyenek büszkék önmagukra, felelősségteljes munkájukra. Ne hagyják, hogy néhány rosszindulatú, vagy a szakmát nem ismerő közszereplő lekicsinylő, degradáló megjegyzése elbizonytalanítson bárkit is. Egy, a lakosság körében végzett felmérés alapján a 7. legfontosabb, legelismertebb szakma a gyógyszerészeké. Legyen hát minden kolléga tisztában a munkája fontosságával, önértékelésünk biztos alapokon nyugszik.

Dr. Nyíri László megyei elnök, mint a TEÉ elnöke beszámolt a Kormány és a Kamara közötti stratégiai megállapodás szakmapolitikai háttérmunkájáról. A tíz főből álló ad hoc bizottság a 2018-ban megfogalmazott jövőképből, cselekvési programból indult ki, de sok más időközben elkészült dokumentumot is felhasználtak a kb. két és fél hónapos munkájuk során. Ennek eredményeként újabb 12 pontban foglalták össze a legfontosabb stratégiai célokat, amelyek jelentős átfedésben vannak a „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022”-ben megfogalmazott célokkal és feladatokkal.

Megyénkben A COVID – időszakban   nem tartottunk küldöttgyűlést, így a 2019-2020-2021-es elnöki, költségvetési, etikai és felügyelő bizottsági beszámolókat az elnökség hagyta jóvá és fogadta el egyhangú szavazással  - videókonferencia formájában.

Ezen időszak alatt valamennyi elnökségi ülést is ilyen módon tartottuk meg.

Irodavezetőnk (nyugdíj mellett) home office-ban végzi munkáját (mozgásszervi egészségügyi okok miatt továbbra is engedélyeztük ezt a fajta ügyviteli munkát, mivel tagjaink elégedettek mind az ügyintézés minőségével, mind annak gyorsaságával.)

Az elnökségi tagokkal, tisztségviselőkkel és a tagsággal rendszeres online, illetve telefonos kapcsolatunk van, sem a kamarai, sem a hatósági munka nem szenvedte kárát a veszélyhelyzeti időszaknak, bár a személyes találkozások nagyon hiányoztak.

Elnökségi üléseinkre minden alkalommal meghívást kapott dr. Hankó Zoltán elnök úr, dr. Kun Lajos regionális tisztifőgyógyszerész úr, és 2022-től az újonnan kinevezett, B.-A.-Z. megyéért felelős tisztigyógyszerész asszony, dr. Menszátor T. Szandra is, akik nagy örömünkre 90%-ban eleget is tettek a meghívásnak.

A COVID-járvány alatt mind gyógyszerész kollégáink, mind az elnökség rendkívül feszített és lelkiismeretes munkával segítette a lakosság és a kollégák védelmét. Megszerveztük a gyógyszerészek soron kívüli oltásfelvételét.

Napi kapcsolatban álltunk a kormányhivatal népegészségügyi főosztály-vezetőjével, dr. Asztalos Ágnessel, valamint az oltásszervezőkkel, oltópontokkal.

Ennek is köszönhetően egyetlen gyógyszertárban sem alakult ki gócpont. A kollégák fegyelmezetten fogadták a kötelező oltások bevezetését, 1-2 kivétellel eleget tettek ennek a kötelezettségüknek is.

2021. évben a Békéshelp négy továbbképző e-tanfolyamának költségét kamaránk minden kamarai tagnak átvállalta.

2020. decemberében átvettük a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarától a gyógyszertéri asszisztensek duális képzésével kapcsolatos dokumentumokat, adatokat.

A gyakorlati oktatóhelyek nyilvántartását azóta folyamatosan végezzük.

Gyakorlati oktató helyek száma 10. 2021-ben 2 db kérelem érkezett.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a társszervezetekkel:

-          állandó meghívottai vagyunk a BOKIK küldöttgyűléseire, rendezvényeire

-          Az Orvosi kamara segítése Fono VIII. értelmezésében

-          A FoNo VIII. kinyomtatott 1 pédány minden azt igénylő patikánknak grátisz

biztosítottuk.

-          Egészségügyi szakdolgozói kamara meghív rendezvényeire, és segítségünket kéri fontos információk eljuttatásában a patikákhoz.

-          Közreműködünk az MNB rendszeres konjuktúra felmérésében

-          Sok patika küzd gyógyszerész hiánnyal - segítünk ezek keresésében ingyenes hirdetések köröztetésével, honlapunkon, kör-emailekben.

-          Üzletrészt vásároltunk a Békéshelpben.

-          BÉP-hez Borsodban a patikák 80%-a csatlakozott.

Az elnöki beszámolók után az elnökség határozatot hozott a Covid-időszak utáni első rendkívüli küldöttgyűlés összehívásáról, melyet 2022. július 7-én 17 órakor tart a kamara hivatali helyiségében.

Dr. Kun Lajos regionális tisztifőgyógyszerész az elmúlt év ellenőrzési tapasztalatairól tartott összefoglalót. Elmondta, hogy összességében elégedettek a Borsod megyei gyógyszertárakkal, a visszaellenőrzések azt mutatják, hogy a hiányosságok felszámolását komolyan veszik, teljesítik kéréseiket, az ellenőrzéseken talált hibák nem ismétlődnek.

Néhány gyakoribb hibára konkrétan is felhívta a figyelmet:

-        a lakossági gyógyszerhulladék gyűjtőbe ne kerüljön a patikából leselejtezett, lejárt gyógyszer

-        a deaktiválást fontos, a QR-kód használata nem csak előírás, de saját érdekünkben is végezzük el, az az egy mozdulat nem növeli az expediálási időt

-        a NÉBIH-nek be kell jelenteni az állatgyógyászati készítmények forgalmazását

-        a mélyhűtő szükséges, -15 fok alatt kell működnie

-        expediáló robot felszerelése esetén előzetesen egyeztessenek velük, hogy az előírásoknak megfeleljen, utólag már nehéz módosítai

-        változtak a szignatúrával kapcsolatos előírások –FoNoVIII-(pl. a ,,hűvös helyen tartandó” helyett ,,hűtőben tartandó”)

-        a kábítószer nem bontható, évente kétszer selejtezni kell, és együtt kell tárolni a jegyzőkönyvvel.

-        A P4-hez nem csak megrendelő, de recept is szükséges

-        állatorvos nem írhat megrendelő lapon humán gyógyszert

-        ne adományozzunk gyógyszert, inkább pénzzel segítsük a rászorulókat

Végül elmondta még, hogy a FoNo VIII.-at használhatjuk kinyomttott, letölttött vagy online formában. Nagyon fontos, hogy az első 60-70 oldalát alaposan tanulmányozzuk át, ez sokat segít a gyakorlati használatban.

Az ülést követő vacsorán kötetlen beszélgetés formájában folytatódott a jó hangulatú eszmecsere.