November 26-án tartotta kibővített alakuló ülését megyei kamaránk új elnöksége. Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak a leköszönő tisztségviselők, elnökségi tagok és országos küldöttek is. A jó hangulatú összejövetelen a tisztségviselők letették a kamarai esküt: minden erejükkel azon lesznek, hogy kamarai kötelezettségüknek eleget tegyenek, illetve mind a szakmai mind a magánéletükben arra törekszenek, hogy a gyógyszerészet jó hírét és a kamara társadalmi megbecsülését előmozdítsák.

Elsőként dr. Nyíri László újraválasztott megyei elnök köszöntötte a régi és az újonnan bekapcsolódó elnökségi tagokat, tisztségviselőket. Megköszönte, hogy vállalták ezt a nem könnyű, sok időt és energiát igénylő feladatot, a leköszönő kollégáknak pedig az eddigi munkájukat. Elmondta, hogy gyakorlatilag minden területi szervezetnél eredményesen lezajlottak a választások, felállt az új vezetőség. December 7-én az új országos küldöttek megválasztják az országos tisztségviselőket.

Az elnök ezután tájékoztatott az aktuális szakmapolitikai kérdésekről, kamarai feladatokról. Egyebek mellett arról, hogy 2020-tól nem lesz kötelező a felírási igazolás (a korábban is meglévő kivételek mellett), nem lesz eseti meghatalmazás sem, valószínűleg az okmányirodákban kell csináltatni majd egy hivatalos meghatalmazást, vagy az orvostól kérni. Az adherencia program kapcsán lesznek továbbképzések, melyeken a tisztifőgyógyszerészek is részt vesznek. Továbbra is vissza kell verni azokat a próbálkozásokat – mondta –, melyek szorgalmazói a kistelepüléseken gyógyszer-automatákat szeretnének felállítani, vagy mozgó patikákat bevetni. Újra és újra előkerülnek ezek az „ötletek”. Az iparkamara már odáig is elment, hogy azokon a kistelepüléseken, ahol nincsen semmilyen gyógyszerellátás, a „kisboltban” lehessen megvásárolni a gyógyszert. Kamaránknak nem szabad feladni az évek, évtizedek óta megoldatlan árrés- és ügyeleti problémák rendezését sem.

Most kerül a Parlament elé a ’7847-es’ salátatörvény – tájékoztatott –, melyben pl. korlátozva lesznek az ún. lóugrásos patikaáthelyezések; a két gyógyszertár közötti távolságot a betegforgalmi bejárattól a betegforgalmi bejáratig kell majd mérni. A személyi jogosok a saját tulajdonú patikáikban dolgozhatnak, kisebb tulajdonjoguk lehet több vállalkozásban is, de a személye csak 4 gyógyszertárban számítható bele az 51%-ba. Ezzel kapcsolatban elmondta még, hogy a hatóságok minden okiratot, háttérszerződést vizsgálhatnak, szankcionálhatnak.

A következő 4 éves ciklus legfontosabb kamarai feladatai között említette a megyei tagság összefogásának, aktivitásának erősítésének elősegítését. Ezeknek jó terepei lehetnek a kistérségi találkozók, közös programok, személyes találkozások az elnökség és a tagság között, tovább szeretnék folytatni a gyógyszertárak meglátogatását, hogy személyesen tájékozódhassanak a helyi problémákról, feladatokról.

A jó hangulatú ülés fehér asztal mellett, kötetlen beszélgetéssel zárult.