Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződéssel kapcsolatban

A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vétele indokolt.

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói szerződést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma hetente a minimálbér 15%-a.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft/hó.

7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.

8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.

9. A jelenleg hatályos alapnormatíva 453.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési idő egy napjára eső összege 4530 Ft. Így annyiszor 4530 Ft-tal csökkenthető a szakképzési hozzájárulás előző pont alapján számolt összege, ahány napig a hallgató a gyógyszertárban gyakorlaton van és díjazásban részesül.

10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás előírt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehetőség az állami költségvetésből nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol előfordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).

Kérjük, hogy a gyógyszertárak – mint gyakorlati képzőhelyek – minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga előtti gyakorlaton lévő gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthetők.

A Könyvelők fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:

 

Dr. Hankó Zoltán elnök

Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésével kapcsolatban
2017. január 18.
Nyomtatható változat

A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyógyszertári gyakorlatával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vétele indokolt:

1. Az oktatási intézménynek (az egyetemnek) együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatót gyógyszertári gyakorlatra befogadó gyógyszertárral (képzőhellyel).

2. A hallgatóval a gyógyszertárat működtető vállalkozás hallgatói szerződést köt.

3. A gyógyszertárral kötött szerződés alapján a záróvizsgás gyógyszerészhallgató nem válik biztosítottá, mert az ő biztosítása az egyetemi státuszából adódik. [Középfokú képzés (asszisztensképzés) esetében az oktatóhely és a tanuló között létrejött szerződés alapján a tanuló biztosítottá válik.]

4. A hallgató díjazásban részesülhet. A hatályos előírások szerint a díjazás akkor kötelező, ha az adott gyakorlóhelyen (gyógyszertárban) töltött idő a 6 hetet eléri vagy meghaladja. Ez esetben a díjazás kötelező minimuma hetente a minimálbér 15%-a.

5. A hallgató részére hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett összeg a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes.

6. A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft/hó.

7. A hallgató foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségek csökkenthetik a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget.

8. A szakképzési hozzájárulás mértéke a gyógyszertárban kifizetett havi bruttó munkabér (mint adóalap) esetleges szociális hozzájárulási adókedvezmény miatt korrigált összegének 1,5%-a. (Tehát pl. 1500 eFt havi adóalap esetén, éves szinten, a szakképzési hozzájárulás alapja 18 mFt, aminek az 1,5%-a 270.000 Ft.) Ennek megfizetési kötelezettsége a foglalkoztatót terheli.

9. A jelenleg hatályos alapnormatíva 453.000 Ft/év/hallgató, melynek a képzési idő egy napjára eső összege 4530 Ft. Így annyiszor 4530 Ft-tal csökkenthető a szakképzési hozzájárulás előző pont alapján számolt összege, ahány napig a hallgató a gyógyszertárban gyakorlaton van és díjazásban részesül.

10. Amennyiben a hallgatónak kifizetett összeg a szakképzési hozzájárulás előírt összegét meghaladja, a szakképzési hozzájárulás összegén túli visszaigénylési lehetőség az állami költségvetésből nincs (szemben pl. az asszisztenshallgatók képzésével, ahol előfordulhat, hogy nem fizet a gyógyszertár szakképzési hozzájárulást, hanem még igényelhet is további támogatást).

Kérjük, hogy a gyógyszertárak – mint gyakorlati képzőhelyek – minél nagyobb számban vállalják a záróvizsga előtti gyakorlaton lévő gyógyszerészhallgatók képzésében való részvételt, amelynek anyagi terhei a fentiek szerint csökkenthetők.

A Könyvelők fóruma szakmai álláspontjának figyelembe vételével:

Budapest, 2017. január 18.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

A cikkhez csak regisztrált felhasználóink fűzhetnek hozzászólást. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon.